Информационна Система за флуорсъдържащите парникови газове

ВХОД ЗА ЗАДЪЛЖЕНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С КЕП

Тази група услуги е предназначена за юридически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Ако сте Задължено лице съгласно Наредба No 1 от 17.02.2017 г., за да влезете в системата, моля кликнете върху линка за ВХОД с КЕП на юридическо лице

Какво е необходимо да направя, за да използвам информационната система с електронен подпис?

За повече информация може да свалите Ръководство за задълженото лице

СЛУЖЕБЕН ВХОД

Ако сте служебно лице моля попълнете данните за вход в системата