Информационна Система за флуорсъдържащите парникови газове

ВХОД ЗА ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С КЕП

Тази група услуги е предназначена за задължени лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Ако сте Задължено лице съгласно Наредба No 1 от 17.02.2017 г., за да влезете в системата, моля кликнете върху линка за
ВХОД с КЕП на задължено лице

Какво е необходимо да направя, за да използвам информационната система с електронен подпис?

За повече информация може да свалите Ръководство за задълженото лице

ВХОД ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Тази група услуги е предназначена за представители на юридически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.


ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ за представител на ЗЛ

За повече информация може да свалите Ръководство за представители

СЛУЖЕБЕН ВХОД

Ако сте служебно лице моля попълнете данните за вход в системата